HANKKEET

1) Nipuke -hanke                                   2) Kyläverkkohanke

 

1) NIPUKE-hanke valmistui lopullisesti 2005 ja lopputarkastus tehtiin kesällä TE-keskuksen toimesta. Hankkeen sisältö lyhyesti alla:

Tarkoituksena on lisätä asumisen vetovoimaisuutta Puumala ja Nikulan kyläkuntien alueella.Kyläläisten kokoontumisen puitteita parannetaan ja kulttuuriperintöä vaalitaan. Kylämatkailua ja yleistä viihtyvyyttä edistetaan rakennettua ympäristöä säilyttämällä ja uutta rakentamalla. Hanke jakautuu kolmeen erilliseen ja itsenäiseen osaan.

A. Nikulan kylätupa

Nikulan vanhan koulurakennuksen luokkaan korjataan kokoontumistila kyläläisille. Toinen puoli koulusta on asumiskäytössä. Vanha luokkarakennus (kylätupa) on nykyisin tilana huonokuntoinen, mutta kylän naiset ovat siellä kuitenkin kokoontuneet matonkudonnan merkeissä.
Olemassa olevan tilan käyttöä halutaan kuitenkin monipuolistaa. Kylällä on paljon kouluikäisiä ja nuoria joilta puuttuu yhteinen tila jossa voi kokoontua. Kansalaisopiston piirien monipuolinen käynnistäminen tarvitsee myös kokoontumispuitteita. Hankkeen hakijana on Kyläkeidas ry ja hankkeen käytännön toteutuksesta sekä omavastuuosuudesta vastaa Nikulan Maa- ja Kotitalousseura ry.

B. Postilaatikkotelineet / pysäköintituvat

Puumalan ja Nikulan alueen linja-autopysäkeille rakennetaan pysäkkituvat ja kyliin yhtenäiset postilaatikkotelineet. Pysäkkituvat antaa koululaisille ja muille matkustajille nyt puuttuvaa sääsuojaa. Tuvat ja postilaatikkotelineet tuovat kylämaisemaan myös yhtenäisyyttä, esteettisyyttä ja parantavat viihtyvyyttä. Hankkeen hakijana on Kyläkeidas ry ja hankkeen käytännön toteutuksesta sekä omavastuuosuudesta vastaa Kyläkeidas ry.

C. Lautamiehentalon tuvan korjaaminen

Lautamiehentalo sijaitsee Puumalan kylässä vanhan valtatie 13 varrella. Perinne- ja kotiseutuyhdistys Kyläsavut ry sai talon ja irtaimiston lahjoituksena Syöpäsäätiöltä vuonna 2000. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä talosta Kotiseutukeskus, joka tallentaa, esittelee ja neuvoo erilaisissa perinne-, historia-, kotiseututietoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Taloon ja sen toimintaan voi tutustua myös yhdistyksen kotisivuilta www.kase.fi/~kylasavu. Korjaamisesta on tehty laaja suunnitelma, mutta ensimmäisenä tulisi kuitenkin korjata talon kokoontumistilat (tupa, kamari ja ph/wc). Mainittujen tilojen korjaaminen mahdollistaa talon täyden käyttöön ottamisen kaikille avoimena kokoontumistilana ja juhlapaikkana. Myöhemmin tehtäväksi jää talon toisen puolen perinnetilojen korjaaminen. Perinnetilat on tarkoitettu vaihtuvien näyttelyjen pitopaikaksi. Hankkeen hakijana on Kyläkeidas ry ja hankkeen käytännön toteutuksesta sekä omavastuuosuudesta vastaa Kyläsavut ry.

MM

...

2) Kyläverkkohankkeen toteutus meni rahoituspäätöstä, kaapelin kaivua, hitsausta ja asennuksia odotellessa vuosille 2005 - 30.6.2006.

Kustannusarvio

Kyläkeidas ry hallinnoi Puumalan-Nikulan kyläverkkohanketta, jonka arvonlisäveroton kustannusarvio on 130 415 euroa. Budjetista julkinen tuki on 88 415 euroa ja yksityinen osuus 37 000 euroa ja lisäksi talkootöitä 5000 euron edestä. Julkinen tuki jakautuu kolmeen osaan; kunnan tukeen 26 525 euroa, valtion tukeen 17 682 euroa ja EU-tukeen 44 207 euroa. Valtion ja EU:n tukea haetaan Pohjanmaan TE-keskukselta maksettuja tositteita ja kirjanpitoa vastaan. Rakentamiseen  liittyvää tukea voidaan hakea yhteensä neljä kertaa. Kyläverkkoon on lisäksi liittynyt hankkeen ulkopuolelta 13 taloutta, jotka maksavat liittymän syntyvien kustannusten mukaan. Yksityisiä liittyjiä on laskutettu 31.12.2005  mennessä 1000 euroa+ alv 22 %. Hanke on arvonlisäverovelvollinen ja yllä olevat summat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on parantaa kyläläisten palveluja sekä työ- ja toimintamahdollisuuksia sekä lisätä kylän viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä valokaapeliverkolla ja sen myötä tulevalla kylän kehityksellä. Tavoitteena on saada puhelinpalvelut, TV- ja videopalvelut, Data -palvelut ja  kiinteistöjen valvonnan (älykäs koti) hoitumaan valokaapeliverkon kautta myös Puumalan ja Nikulan kyläkunnille, jonne kaupalliset operaattoripalvelut eivät tule valokaapelitasoisina tiedossa olevassa tulevaisuudessa ulottumaan.

Hankkeessa vedetään valokuitukaapeli, asennetaan tarvittavat välineet liittymän avaamista varten ja opastetaan käyttäjät ja käynnistetään suunnitelmallinen verkon hyödyntäminen Puumalan koululta ja verkosta käsin järjestettävin kurssituksin.  

Hanke toteutetaan rahoituspäätöksestä riippuen enintään neljässä eri osavaiheessa.  Ensimmäisessä aallossa valokaapeli vedetään Puumalan koululta Känsälän kylään, toisessa aallossa Puumalantien varteen ja Luomalaan, kolmannessa aallossa  Paavolan kylään ja sieltä jatkaen  runkolinjana Ravikoululle ja neljännessä aallossa Ravikoululta Nikulan kylälle.

Esisuunnitteluvaiheen raportointi

Nikulan-Puumalan koulupiirin postilaatikoihin jaettiin 25. 4.2003  liitteen 1 mukainen kysely kyläverkkoon / laajakaistaverkkoon liittymisestä. Kyläkokouksessa  28.4.2003 oli 30 tiedonhaluista kylien asukasta, joille kyläverkkoasia esiteltiin ja saatiin jo tilaisuudessa lisää ilmoittautumisia, joita oli siinä vaiheessa 34 kpl. Kokouksessa päätettiin käynnistää Kyläkeidas  ry:n hallinnoimana esiselvitys ja alustavan kustannusarvion teko varsinaista hankehakemusta varten. Soneralta tiedusteltiin vaihtoehtoisena ADLS-palveluita, mutta hankkeen kohdekylille niitä ei luvattu.

Tiedottaminen

Muissa kuin ilmoittautumislapulla vastanneissa kotitalouksissa käytiin tiedottamassa asiasta ja  hakemassa tieto kyläverkkoon liittymisen aikeista.  Käynnit tehtiin   7.-9.5.2003  (Pirkko Saarikettu) ja saatiin 85 kyläverkkoon alustavasti mukaan ilmoittautujaa ja 46 kieltäytyjää. Sen jälkeenkin on vielä tippunut yksittäisiä mukaan haluajia. Kyläkeidas ry:n kokouksissa 2003-2004 kustannusarviota ja rahoitusehdotusta ja yksityisen rahoitusosuuden määrää on esitelty ja jaettu sähköpostiosoitteensa antaneille kyläläisille sähköpostilla.

Esisuunnittelu

Alustavaa kustannusarviota pyydettiin Kaustisen seutukunnalta / Kari Karvoselta / Kase ry:ltä. Uranuurtajana toimineen Meriläisen-Liedeksen kyläverkkohankkeen suunnitellut Pohjanmaan Tietoverkkorakennus / Veijo Luoma Toholammilta todettiin pätevimmäksi ja kokeneimmaksi tarvittavien laskelmien tekijäksi. Kustannusarvio hankesuunnitelman pohjaksi tilattiin häneltä. Ja sen jälkeen kyläkeidas ry:n hallitus päätti lähteä hakemaa rahoitusta T&E-keskukselta ja Kaustisen kunnalta (liite 2). 

Tarkempi kustannusarvio oli jo huomattavasti alustavaa kustannusarviota alempi ja   (284328 euroa sis alv) valmistui  syksyn aikana yhteensä 87 liittyjälle, valokaapelia 28 km, 48 yhteyttä Puumalan  koululta ja 48 yhteyttä Nikulan ravikoululta. Sitä päivitettiin vielä mm  Meriläisen-Liedeksen hankeen kokemuksilla. Yksityinen rahoitusosuus on 71092 e, josta puolet on mahdollista kasata talkoilla. Joten liittyjää kohti kustannusarvio on 817 e sis alv 22 %, josta max puolet on talkootyötä.

Lopulliseen hankesitoumukseen lähti allekirjoituksellaan  mukaan 37 taloutta ja hankkeen jo alettua siihen on tippunut 13 hankkeen ulkopuolista liittyjää. Hankerahoituksen saamisen kannalta oli onni, että hanke supistui ja sopi siten T-E keskuksen ja seutukunnan rahoitusraamiin.

Ilmoittautumislomake liite 1

Pöytäkirjaote  liite 2

Sitoumuslomake liite 3

Toteutusvaihe