Kyläkeitaan yhteystiedot 2024

Kyläkeidas ry:n

Hallituksen puheenjohtaja  Matti Mustajärvi   040-7063232   matti.mustajarvi  (A) kaustinen.fi

Hallituksen sihteeri  Päivi Känsälä paivi.kansala (A) martat.fi

Rahastonhoitaja    Manu Purola puh. 0400-564433  manu.purola (A) kaustinen.fi

Postiosoite:
 KYLÄKEIDAS Ry
 Puunmalantie 171
 69600 KAUSTINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Puumalan kyläkuntien yleisten ja yhteisten etujen kehittämiseksi ja etujen ajamiseksi niin, että alueen kylät pysyvät henkisesti ja aineellisesti elinvoimaisina.

Yhdistyksen tehtävänä on edistää, kehittää ja ylläpitää alueen yhteishenkeä sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Tehtävänä on myös kannustaa toimialueensa asukkaita ja toimintaryhmiä omatoimiseen alueensa kaikinpuoliseen kehittämiseen ja yhteistoimintaan, tuoda esiin edustamansa väestön näkökantoja ja valvoa sen etuja tarpeellisiksi katsomissaan asioissa sekä tehdä kunnan valmisteleville ja päättäville elimille aloitteita ja esityksiä alueensa kaikinpuoliseksi kehittämiseksi.

Kaustisen Puumalan kyläkuntien alueella asuu n. 250 ihmistä. Asutus on ryhmittynyt kyliä halkovan Perhonjoen kummallekin puolelle. Viljelyn käytössä olevat maa-alueet katkovat asutusta paikoitellen. Puumalassa on toimiva koulu, jossa on kolme opettajaa ja n. 60 oppilasta.  Nykyisin Nikulan ja Salonkylänkin oppilaat käyvät koulua Puumalassa. Kylillä on ollut aiemmin kauppoja ja posteja, mutta nykyisin ne palvelut saadaan kirkolta. Puumalasta on Kaustisen keskustaan matkaa n. 5 km.