Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Puumalan-Nikulan kyläkuntien yleisten ja yhteisten etujen kehittämiseksi ja etujen ajamiseksi niin, että alueen kylät pysyvät henkisesti ja aineellisesti elinvoimaisina.

Yhdistyksen tehtävänä on edistää, kehittää ja ylläpitää alueen yhteishenkeä sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Tehtävänä on myös kannustaa toimialueensa asukkaita ja toimintaryhmiä omatoimiseen alueensa kaikinpuoliseen kehittämiseen ja yhteistoimintaan, tuoda esiin edustamansa väestön näkökantoja ja valvoa sen etuja tarpeellisiksi katsomissaan asioissa sekä tehdä kunnan valmisteleville ja päättäville elimille aloitteita ja esityksiä alueensa kaikinpuoliseksi kehittämiseksi.

Kaustisen Puumalan ja Nikulan kyläkuntien alueella asuu n. 500 ihmistä. Asutus on ryhmittynyt kyliä halkovan Perhonjoen kummallekin puolelle. Viljelyn käytössä olevat maa-alueet katkovat asutusta paikoitellen. Puumalassa on toimiva koulu, jossa on kolme opettajaa ja n. 60 oppilasta. Nikulan koulu lopetti toimintansa vuonna 1969 ja nykyisin Nikulan oppilaat käyvät koulua Puumalassa. Kylillä on ollut aiemmin kauppoja ja posteja, mutta nykyisin ne palvelut saadaan kirkolta. Puumalasta on Kaustisen keskustaan matkaa n. 5 km ja Nikulasta n. 7 km.